top of page

BOKNINGSREGLER FÖR TRÄNINGSLÄGER OCH GRUPPBOKNINGAR PÅ HALMSTAD GOLFARENA 

Halmstad Golfarena följer Visitas Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang om inte annat anges i villkoren här nedanför eller om speciell överenskommelse har träffats vid bokning eller annat avtal upprättats. 

Förskott och betalning 

För träningsläger och gruppbokningar under perioden 1 mars till 30 april och 1 juli till 31 augusti ska ett förskott på 20% av bekräftat belopp betalas. Förskottet faller till betalning inom 10 dagar från fakturans datum, dock tidigast 30 dagar före ankomstdagen och senast dagen före ankomstdagen. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande och Halmstad Golfarena har rätt att stryka bokningen.

Återstående bokningsbelopp faktureras efter avslutat träningsläger eller arrangemang.

För träningsläger och gruppbokningar övrig tid på året sker ingen förskottsdebitering. Bokningsbelopp faktureras efter avslutat träningsläger eller arrangemang.

 

Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt. För träningsläger och gruppbokningar under perioden 1 mars till 30 april och 1 juli till 31 augusti kan du avbeställa mot en expeditionsavgift fram till 30 dagar innan ankomst. Expeditionsavgiften är 500 kr. Om avbeställning sker senare än 30 dagar före bokad ankomstdag debiteras 20% av värdet på beställningen. Om avbeställning sker senare än 14 dagar före bokad ankomstdag debiteras 50% av värdet på beställningen.

För träningsläger och gruppbokningar övrig tid på året kan du avbeställa mot en expeditionsavgift fram till 14 dagar innan ankomst. Expeditionsavgiften är 500 kr. Om avbeställning sker senare än 14 dagar före bokad ankomstdag debiteras 20% av värdet på beställningen.

Ändring av deltagarantal  
Ändring av antal personer skall ske senast 4 arbetsdagar före ankomstdag. Minskar deltagarantalet så att bokningsvärdet förändras max 10% sker ingen debitering. Vid större förändring av bokningsvärdet debiteras förändringen av bokningsvärdet enligt avbeställningsreglerna ovanför.

 

Ersättningsskyldigheten vid avbeställning kan jämkas, med hänsyn till om företaget kunnat sälja det som avbeställts till annan beställare och med beaktande av företagets kostnader.   

Särskilda önskemål 

Eventuella allergier meddelas senast 4 arbetsdagar före ankomstdag.  

 

 

SÄRSKILDA VILLKOR NÄR BOENDE INKLUDERAS I BOKNING  

Ankomst och avresa 

Tider för in- och utcheckning till hotellrum är normalt sett kl.15.00 och kl.11.00 om inget annat anges eller är överenskommet. Vid boende i stuga eller golfhus är incheckningstid kl.16.00 och utcheckningstid kl.11.00.

För boende i stuga 301-303

För träningsläger och gruppbokningar tillkommer avgift för slutstädning per stuga om inte annat kommit överens i samband vid bokning. Städavgiften är 1 000 kr per stuga. Ni ansvarar dock själva för att diskning och tömning av sopor görs före ni lämnar stuga. 

Om inte annat kommit överens vid bokning kan sänglinnen, handdukar och frukost på hotellet väljas till mot en kostnad. Meddela senast 4 arbetsdagar före ankomstdag.  

Stugan får inte användas för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen. Fler personer än vad som angavs vid bokningen får inte övernatta i stugan. 

ÖVRIG INFORMATION OCH VILLKOR 

Halmstad Golfarena:

  • erbjuder fri parkering. 

  • är rökfri anläggning. 

  • har begränsningar gällande möjlighet att ta emot pälsdjur. Det finns en stuga på anläggningen där pälsdjur tillåts. Extra kostnad tillkommer.  

Förtäring av alkohol 

Då Halmstad Golfarena har utskänkningstillstånd som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol på anläggningen är det inte tillåtet att medtaga eller förtära egen alkoholhaltig dryck någonstans på anläggningen. Undantagsregler gäller för boende i stuga. Förtäring av egen alkoholhaltig dryck tillåts i stuga och på vidhängande altanyta. 

För er säkerhet 

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler. 

Skyldigheter 

Samtliga nycklar till boendet skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 kr per nyckel. 

Mellan kl.23.00-07.00 skall du och ditt sällskap iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Vi har rätt att säga upp ditt avtal om detta inte följs och du äger då ingen rätt att återfå någon del av det inbetalade beloppet.  Vid förstörelse i rummet, i stugan eller övriga utrymmen eller störande uppträdande på Halmstad Golfarena debiteras du för kostnaden för skadan och/eller sanering samt ett administrationspålägg på 1 000 kr.​ 

Behandling av personuppgifter 

Halmstad Golfarena kommer vara det som kallas ”Personuppgiftsansvarig” av de personuppgifter du ger oss. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är av icke känslig karaktär.  

Vi behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att ge dig rätt och adekvat information i samband med bokning av någon av våra tjänster. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla tjänsterna till dig. 

Vår fullständiga personuppgiftspolicy kan du läsa här.

bottom of page