top of page

BOKNINGSVILLKOR

för träningsläger & gruppbokningar

2024-2025

Halmstad Golfarena följer Visitas Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang om inte annat anges i villkoren här nedanför eller om speciell överenskommelse har träffats vid bokning eller annat avtal upprättats. 

Förskott och betalning 

För större träningsläger och gruppbokningar under perioden 1 mars till 31 augusti kan ett förskott på 20% av bekräftat belopp krävas för att genomföra bokningen vilket framgår vid bokningen. I sådant fall faller förskottet till betalning inom 10 dagar från fakturans datum, dock tidigast 30 dagar före ankomstdagen och senast dagen före ankomstdagen. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande och Halmstad Golfarena har rätt att stryka bokningen.

Återstående bokningsbelopp faktureras efter avslutat träningsläger eller arrangemang.

För träningsläger och gruppbokningar övrig tid på året sker ingen förskottsdebitering. Bokningsbelopp faktureras efter avslutat träningsläger eller arrangemang.

Betalningsvillkor 15 dagar på slutfakturan.

 

Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt.

Perioden 1 mars till 31 augusti: Under denna period kan du avbeställa mot en expeditionsavgift fram till 30 dagar innan ankomst. Expeditionsavgiften är 500 kr. Om avbeställning sker senare än 30 dagar före bokad ankomstdag debiteras 20% av värdet på beställningen. Om avbeställning sker senare än 14 dagar före bokad ankomstdag debiteras 50% av värdet på beställningen.

Övrig tid på året: Övrig tid på året kan du avbeställa utan expeditionsavgift fram till 30 dagar innan ankomst. Mellan 29 och 14 dagar före ankomst utgår en expeditionsavgift på 500 kr vid avbokning. Om avbeställning sker senare än 14 dagar före bokad ankomstdag debiteras 20% av värdet på beställningen.

Ändring av deltagarantal  
Ändring av antal personer skall ske senast 10 arbetsdagar före ankomstdag. Minskar deltagarantalet så att bokningsvärdet förändras max 10% sker ingen debitering. Vid större förändring av bokningsvärdet debiteras förändringen av bokningsvärdet enligt avbeställningsreglerna ovanför.

 

Ersättningsskyldigheten vid avbeställning kan jämkas, med hänsyn till om företaget kunnat sälja det som avbeställts till annan beställare och med beaktande av företagets kostnader.   

Särskilda önskemål 

Eventuella önskemål om mat eller allergier meddelas senast 10 arbetsdagar före ankomstdag.  

 

 

Särskilda villkor när boende inkluderas i bokning

 

Ankomst och avresa 

Tider för in-och utcheckning till hotellrum, golfhus eller stugor är normalt sett kl.16.00 och kl.11.00 om inget annat anges eller är överenskommet.

Boendet får inte användas för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen. Fler personer än vad som angavs vid bokningen får inte övernatta i boendet.

Utcheckningsregler när ni bor i stuga eller golfhus

När ni bor i golfhus eller stuga har ni ett antal skyldigheter vid utcheckning. Detta oavsett om ni har bokat slutstäd eller inte. Kortfattat betyder dessa att ni behöver återställa stugan eller golfhuset så som ni fann boendet och diska alla disk, tömma alla sopor, inte lämna kvar några matrester eller andra tillhörigheter.

Läs utcheckningsreglerna noga här: golfarenan.se/utcheckninggolfhus

Övrig information och villkor

Halmstad Golfarena erbjuder fri parkering. 

Halmstad Golfarena är en rökfri anläggning såväl inomhus som utomhus.

 

Halmstad Golfarena har begränsningar gällande möjlighet att ta emot pälsdjur. Det finns särskilt boende på anläggningen där pälsdjur tillåts. Extra kostnad tillkommer.  

Förtäring av alkohol 

Då Halmstad Golfarena har utskänkningstillstånd som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol på anläggningen är det inte tillåtet att medtaga eller förtära egen alkoholhaltig dryck någonstans på anläggningen. Undantagsregler gäller för boende i stuga och golfhus. Förtäring av egen alkoholhaltig dryck tillåts inomhus i stuga och golfhus och på vidhängande altanyta.

För er säkerhet 

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler. 

Skyldigheter 

Samtliga fysiska nycklar till boendet skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 kr per nyckel.

Mellan kl.23.00-07.00 skall du och ditt sällskap iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Vi har rätt att säga upp ert avtal om detta inte följs och ni äger då ingen rätt att återfå någon del av det inbetalade beloppet.

Vid förstörelse i rummet, i stugan eller övriga utrymmen eller störande uppträdande på Halmstad Golfarena debiteras ni för kostnaden för skadan och/eller sanering samt ett administrationspålägg på 1 000 kr. 

Notera att kontaktperson för bokningen står som ansvarig för att alla personer i gruppbokningen följer anvisade regler.

Behandling av personuppgifter 

Halmstad Golfarena kommer vara det som kallas ”Personuppgiftsansvarig” av de personuppgifter du ger oss. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är av icke känslig karaktär.  

Vi behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att ge dig rätt och adekvat information i samband med bokning av någon av våra tjänster. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla tjänsterna till dig. 

Vår fullständiga personuppgiftspolicy kan du läsa här.

bottom of page