top of page

KLIMATSMART 
UTÖVER DET VANLIGA

Halmstad Golfarena tillhör Sveriges toppskikt när det kommer till att vara en klimatsmart och hållbar golf- och besöksnäringsanläggning. Det är vi stolta över!

Kloka beslut redan från start

Att Halmstad Golfarena som företag ska utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning är självklart för oss. Att ta ansvar och minska sitt klimatavtryck är något alla behöver göra - så även vi. Avgörande beslut för att skapa en hållbar anläggning togs redan från start när grundarna Martin Siljegård och Göran Christiansson drog igång bygget av Golfarenan år 2010.

Rätt vatten till rätt ändamål

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel! Vårt uppdrag som besöksanläggning är bland annat att hushålla om ändliga resurser på ett ansvarsfullt sätt. När vi byggde Halmstad Golfarena 2010 var vi noggranna med att skapa ett system där vi inte behöver använda dricksvatten till annat än just livsmedel, samt för hygien. Vatten till bevattning av gräsytor etcetera, tvätt av maskiner och till andra behov som krävs för den dagliga driften av anläggningen sker uteslutande från egna resurser (uppsamlat vatten i dammar).

Resurssnålt gräs

När vi byggde anläggningen valde vi ett utseende (design) som skapade förutsättningar för en skötselekonomi som är långt bättre än 99% av alla andra golfbanor i Sverige. Kortfattat bygger det på ett utseende som är ganska ”ruffigt” där naturen i mångt och mycket får styra. Färre ytor som ska klippas och ansas till perfektion, bunkrar som inte behöver tillrättalagda kanter, oklippta ruffar och så vidare. Detaljer som gör att maskintimmar kan hållas nere till ett minimum. Inte minst bidrar få maskintimmar till minskat behov av fossila drivmedel.

En mycket viktig parameter i hela skötselstrategin var valet av grässort. Det finns cirka 200 grässorter i Sverige, varav ett fåtal passar bra på en golfbana. Rödsvingel, som vi valde på Halmstad Golfarena, är en sort som passar väl till designen på anläggningen. Den skapar en viss karaktär som hör hemma på en kustnära golfanläggning och den har en del mycket trevliga egenskaper.

Rödsvingel växer långsamt.

-

Med sitt djupa rotsystem är den extremt torktålig. Vissa år har vi vattnat spelytorna mindre än fem gånger. På en hel sommar! Vattenbehovet är minimalt i jämförelse med andra vanliga grässorter som du hittar på golfbanor.

-

Rödsvingel är mycket resistent mot sjukdomar och svampangrepp. Kortfattat är behovet av bekämpningsmedel mycket begränsat. Tvärtemot den kanske vanligaste grässorten på våra svenska golfbanor (Vitgröe).

-

Behovet av näring är halverat mot de vanligare golfgrässorterna.

 

Sammanfattningsvis har vi skapat en situation där val av design och gräsval ger oss möjligheter att sköta anläggningen mycket resurssnålt. Vilket såklart är bra för både vår miljö och plånbok.

Energisnåla byggnader

Arenahuset, som vi kallar vår huvudbyggnad, är välbyggd. Med det menar vi att alla materialval är av hög kvalitet och konstruktionen genomtänkt. Välisolerat från grunden och upp, smart ventilation med energiåtervinning och treglasfönster med bra isoleringsvärden gör att vi kan hålla nere energibehovet. Givetvis sker uppvärmningen med bergvärmepumpar som för vår verksamhet är det mest energieffektiva sättet att hålla ett behagligt inomhusklimat för gäster och personal. Inga byggnader på Halmstad Golfarena kräver idag fossila bränslekällor för uppvärmning.

Solen som energikälla

Solenergi är en fantastisk energikälla! Den är förnybar och till skillnad från vindkraft och bioenergi behöver den inte komma i konflikt med skydd av naturområden och biologisk mångfald. Golfarenans senaste strategiska investering innebar att ta steget att kraftigt minska användandet av fossila bränslen. Genom våra nya solcellspark, som togs i drift februari 2023, producerar vi hållbar energi. I första hand till Golfarenans eget behov, men när vi får överskott leder vi ut detta till elnätet så att fler kan öka andelen hållbar energi i sina verksamheter. Totalt sett producerar vår solenergipark 2 200 000 kWh. Efter att vi har tillgodosett vårt behov återstår det el till 90-100 stycken normalförbrukande villor.

Fossilfri maskinpark

Varje golfanläggning i Sverige har en betydande maskinpark. Som vi nämnt tidigare är vi effektiva i vår skötsel. Inte desto mindre är maskinbehovet omfattande. Gräsklippare, traktorer, vältar, röjsågar, hjullastare och så vidare. Vår förbrukning av fossila bränslen är betydligt mindre än många andra anläggningar. I jämförelse med en normalstor golfanläggning använder vi till vår gräsyteskötsel cirka nio gånger mindre diesel (sett till årsförbrukning och medlemsantal). Oavsett volym behöver vi och alla andra ställa om till mer ansvarsfull skötsel och maskinpark utan beroende av fossila bränslen. Golfarenan har därför påbörjat sin omställning till en maskinpark som drivs av hållbar egenproducerad el. Vi har redan kommit längre än många andra!

Lite kuriosa i sammanhanget är att vi sedan 2015 har helt fossilfri skötsel på tre hektar av våra gräsytor. Det var året då vi introducerade får som en integrerad och klimatsmart lösning på delar av klippverksamheten. Från och med 2023 har vi även får som "klipper gräset" runt hela solcellsparken. Så här långt är alla parter mer än nöjda med just det samarbetet!

Nyfiken att gästa Halmstad Golfarena?

Hör Lina Siljegård, VD berätta om utbudet som anläggningen erbjuder 365 dagar om året.

bottom of page