top of page

Så här checkar du ut när du bor i golfhus på Halmstad Golfarena

Information in English how to check out further down.

Utcheckning sker senast kl.11.00 när ni bor i golfhus.

 

Även om slutstädning ingår i ert boende behöver ni vid utcheck göra följande:

 

 • lämna förrådsnyckeln i golfhuset

 • släcka lampor, stänga fönster och låsa altandörren

 • diska er disk och ställa tillbaka allt i skåp och lådor

 • ta med alla era tillhörigheter, tömma kylskåp. Inget skräp eller någon mat får lämnas kvar.

 • tömma och sortera era sopor vid anvisad avfallsstation vid parkeringen

 • återställa bäddsoffan om ni använt den till så som ni fann den vid ankomst

 • ställa tillbaka möbler till där de stod när ni kom

 • meddela oss om något gått sönder

Om ni inte följer våra utcheckningsrutiner blir ni ersättningsskyldig för det extra städarbete som detta medför oss. Vi debiterar er minst 500 kr.

Vi vill gärna att ni meddelar oss i receptionen när ni lämnar. Antingen besöker ni oss i receptionen, ringer oss (035-241 19 20) eller skickar ett mail: reception@golfarenan.se.

Vi hoppas och önskar att ni har haft det fantastiskt!

 

Om ni har saknat något eller är missnöjda med något vill vi gärna att ni pratar med oss eller skriver ett mail.

Välkommen åter!

ENGLISH

How to check out from the accomodation at Halmstad Golfarena

Check-out takes place no later than 11.00 a.m. Even if final cleaning is included in your accommodation, you need to:

 • leave the storage key in the golf house

 • turn off the lights, close the windows and lock the balcony door

 • wash your dishes and put everything back in cupboards and drawers

 • bring all your belongings

 • empty fridge. No trash or food may be left in the house.

 • empty and sort your rubbish at the designated waste station at the car park

 • restore the sofa bed as you found it on arrival

 • put furniture back to where it was when you arrived

 • let us know if something is broken ​

 

If you do not follow our check-out rules, you will be liable for compensation for the extra cleaning work this causes us. We charge you at least SEK 500.

We would like you to notify us at reception when you leave. Either you visit us at the reception, call us (035-241 19 20) or send an email: reception@golfarenan.se.

If you have missed something or are dissatisfied with something, we would like you to talk to us or write an email.

 

Welcome back!

bottom of page