BOKNINGSREGLER FÖR DIG SOM BOKAR BOENDE PÅ HALMSTAD GOLFARENA 

2022 

Nedanstående bokningsregler gäller om inte någon speciell överenskommelse har träffats vid bokning av hotellrum eller hyrning av stuga på Halmstad Golfarena. Särskilda regler gäller för träningsläger och gruppbokningar. Läs här.

Bokning och bekräftelse  

En bokning är bindande i och med att ett betalkort registreras, den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Bokningsbekräftelsen sker skriftligen via vårt bokningssystem. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ankomst- och avresetid samt registrera betalkort. 

Åldersgräns 

För gäster utan målsmans sällskap gäller åldersgräns på minst 25 år. Halmstad Golfarena förbehåller sig rätten att avboka bokningen på plats om giltig ID-handling inte kan uppvisas. 

Barn under 5 år bor fritt sovandes i förälders säng på vårt hotell. Barn över 5 år räknas som vuxen. Spjälsäng eller liknande för de allra minsta finns att låna kostnadsfritt under vistelsen i mån av tillgång.  

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DIG SOM BOKAT HOTELLRUM 

Ankomst och avresa 

Tider för in- och utcheckning är normalt sett kl.15.00 och kl.10.00 om inget annat anges eller är överenskommet.  

Betalningsvillkor för dig som bokat hotellrum 

Då vistelsen är 3 nätter eller längre tas en förskottsbetalning på 20% av bokningsvärdet. Beloppet dras omgående efter bekräftad bokning. Det erlagda beloppet dras av totalsumman vid slutbetalning.  

Generellt gäller att hotellräkningen betalas när du checkar ut. Vi accepterar de vanligast förekommande konto- och betalkorten dock inte American Express och Diners Club. Är du osäker kontakta oss före bokning. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. 

Avbokningsregler för dig som bokat hotellrum 

Avbokningsvillkoren varierar beroende på vilket pris du har bokat till och om bokningen är en del av en kampanj. Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället, eller priset du har valt har andra regler, skall avbeställning ske senast klockan 16.00 (lokal tid för Halmstad) på dagen före ankomstdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än klockan 16.00, får du betala för ett dygn. Om Halmstad Golfarena haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta även dessa. Villkoren gäller utanför högsäsong. Vid högsäsong gäller andra regler, se nedan.  

Avbokning eller utebliven ankomst under högsäsong (1 juni till 31 augusti 2022) 

Vid avbeställning har Halmstad Golfarena rätt till ersättning enligt följande: 

  • Avbokning senare än 14 dagar före ankomst, 50% av bokningsvärdet. 

  • Avbokning senare än 7 dagar före ankomst, 100% av bokningsvärdet. 

 

Avbeställningsskydd för dig som bokat hotellrum 

Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med bokningen och kan inte tilläggsbeställas i efterhand. Har du tecknat avbeställningsskydd sker full återbetalning vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall, som drabbat hyrestagaren själv eller dennes maka/make (alternativt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon. Detta förhållande skall på ett direkt och menligt sätt påverka hyrestagarens möjlighet att genomföra resan och skall bestyrkas av därtill behörig läkare. Avbeställning skall ske så fort sjukdomen inträffat, dock före klockan 12.00 på ankomstdagen. Avbeställningsskyddet träder i funktion endast om sjukdomen är akut och okänd vid bokningstillfället. Läkaren skall uttryckligen avråda från resan, vilket skall framgå av läkarintyg. Avbeställningsskyddet återbetalas inte.  

Ingår för dig som bor i hotellrum 

När du bor i hotellrum ingår frukost, sänglinnen och handdukar och städning av rummet. Du har också möjlighet att fritt träna i vårt fullutrustade gym, samt delta i gruppträningspass i mån av plats. Bastu och badtunna ingår under våra öppettider och när dessa inte är abonnerade av grupper eller stängda för underhåll. Kontakta receptionen för att höra vad som gäller när du bor på Golfarenan. 

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DIG SOM HYR STUGA 

Ankomst och avresa 

Tider för in- och utcheckning är normalt sett kl.15.00 och kl.10.00 om inget annat anges eller är överenskommet.  

Betalningsvillkor för dig som hyr stuga 

Hela beloppet av hyran ska betalas inom 10 dagar efter bekräftad bokning, dock senast dagen före ankomstdagen. Utebliven betalning räknas som en avbokning och då gäller reglerna för avbokning. 

Avbokningsregler för dig som hyr stuga 

Du kan avboka mot en expeditionsavgift fram till 30 dagar innan ankomst, oavsett vilka skäl du har. Om du vill ändra dig närmare ankomst än så och vi kan hyra ut stugan till någon annan kan du också få hela hyran tillbaka. Dock utgår alltid en expeditionsavgift på 500 kr vid avbokning. 

Om avbokning görs mindre än 30 dagar före ankomstdagen betalas inget tillbaka. Avbokningen täcks eventuellt av tecknat avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med bokningen och kan inte tilläggsbeställas i efterhand.  

Avbeställningsskydd för dig som hyr stuga 

Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med bokningen och kan inte tilläggsbeställas i efterhand. Har du tecknat avbeställningsskydd återbetalas inbetald hyra vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall, som drabbat hyrestagaren själv eller dennes maka/make (alternativt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon. Detta förhållande skall på ett direkt och menligt sätt påverka hyrestagarens möjlighet att genomföra resan och skall bestyrkas av därtill behörig läkare. Avbeställning skall ske så fort sjukdomen inträffat, dock före klockan 12.00 på ankomstdagen. Avbeställningsskyddet träder i funktion endast om sjukdomen är akut och okänd vid bokningstillfället. Läkaren skall uttryckligen avråda från resan, vilket skall framgå av läkarintyg. Expeditionsavgiften om 500 kr per stuga återbetalas inte. Avbeställningsskyddet återbetalas inte.  

Städning av stuga 

Under perioden 1 juli till 31 aug 2022 ingår städning i alla våra stugor. Övrig tid under året sker städning av gäster, eller beställs och betalas på plats för 1 200 kr. Frukost samt sänglinnen och handdukar tar gäster med sig själva, alternativ hyr till via receptionen. Vänligen meddela receptionen senast dagen före ankomst om ni önskar hyra sänglinne eller köpa frukost. Förboka slutstädning senast dagen före avresedagen. 

Väljer du att städa stugan själv måste du städa ordentligt före avresan. Diskning och tömning av sopor skall alltid utföras av hyresgästen även om slutstädning är beställd. Slutsstädning som inte utförts enligt instruktioner kommer att debiteras i efterhand. Städutrustning finns i stugan. 

Skyldigheter för dig som hyr stuga  

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Stugan får inte användas för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen. Fler personer än vad som angavs vid bokningen får inte övernatta i stugan.  

Städning av stugan måste ske i enlighet med de anvisningar som erhålls vid ankomst. Om detta inte görs erhåller vi rätten att utföra städningen på din bekostnad. Samtliga nycklar till bokad stuga skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 kr per nyckel.

 

ÖVRIG INFORMATION OCH VILLKOR 

Halmstad Golfarena:

  • erbjuder våra boendegäster fri parkering. 

  • är rökfri anläggning. Detta gäller på hela anläggningen, både inomhus och utomhus.

  • har begränsningar gällande möjlighet att ta emot pälsdjur. Det finns en stuga på anläggningen där pälsdjur tillåts. Extra kostnad tillkommer.  

 

Förtäring av alkohol 

Då Halmstad Golfarena har utskänkningstillstånd som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol på anläggningen är det inte tillåtet att medtaga eller förtära egen alkoholhaltig dryck någonstans på anläggningen. Undantagsregler gäller för boende i stuga. Förtäring av egen alkoholhaltig dryck tillåts i stuga och på vidhängande altanyta. 

Skyldigheter

Samtliga nycklar till boendet skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 kr per nyckel.

Mellan kl.23.00-07.00 skall du och ditt sällskap iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Vi har rätt att säga upp ditt avtal om detta inte följs och du äger då ingen rätt att återfå någon del av det inbetalade beloppet. Vid förstörelse i rummet, i stugan eller övriga utrymmen eller störande uppträdande på Halmstad Golfarena debiteras du för kostnaden för skadan och/eller sanering samt ett administrationspålägg på 1 000 kr.

Din egen säkerhet 

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Av säkerhetsskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler. 

Förvaring av värdesaker  

Halmstad Golfarena har inte något strikt ansvar för egendom som du förvarar på hotellrummet, i stuga eller på annan plats på området.

Force majeure 

Händelser utanför Halmstad Golfarenas kontroll – till exempel strejk, lockout, eld, etc., vilket gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna i detta avtal – ger Halmstad Golfarena rätt att säga upp avtalet utan ansvar. 

Behandling av personuppgifter 

Halmstad Golfarena kommer vara det som kallas ”Personuppgiftsansvarig” av de personuppgifter du ger oss. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är av icke känslig karaktär.  

Vi behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att ge dig rätt och adekvat information i samband med bokning av någon av våra tjänster. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla tjänsterna till dig. 

Enligt svensk bokföringslag är vi skyldiga att behålla grundläggande personuppgifter som sker vi bokning (namn, adress, kontaktuppgifter) i minst 7 år. Därefter kommer uppgifterna raderas eller anonymiseras om inget annat avtal ingåtts. De personuppgifter vi använder, efter ditt godkännande, för marknadsföring kommer att sparas hos oss tills du meddelar att du inte längre vill ha denna typen av e-post. 

Vi vill gärna spara ditt namn och din e-postadress för att informera dig om våra framtida erbjudanden och liknande. Denna information kommer aldrig säljas vidare eller delas med tredje part som inte är en av våra samarbetspartner där dina uppgifter är skyddade. Du kan när som helst avbryta prenumerationen via e-post (boka@golfarenan.se) eller via avregistreringslänken som finns i all e-postkommunikation. 

Om du vid något tillfälle tror att den information vi behandlar på dig är inkorrekt ber vi dig att vända dig till oss för att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Kontakta oss på boka@golfarenan.se så kommer vi att undersöka frågan och vidta önskade åtgärder.