Aktuell banstatus Halmstad Golfarena

Informationen nedan avser Arenabanan, våra träningssområden och Himalayas Äventyrsgolf. Informationen uppdaterats efter behov och när vi genomför skötselåtgärder som går utöver det som kan anses vara daglig skötsel. Daglig skötsel innebär greenklippning eller vältning, fairwayklippning och ruffklippning. På rangen klipps grästee 2-3 gånger per vecka beroende på gräsets tillväxttakt. Det samma gäller tees på banan och våra övningsområden. Om informationen inte har uppdaterats på ett tag så kan du som gäst utgå från att våra skötselrutiner fungerar enligt plan och att du erbjuds bäst möjliga förutsättningar efter rådande säsong.

För att förhållandena ska bli så bra som möjligt för dig och de som kommer efter dig är det viktigt att du respekterar och hjälper oss med följande:

 1. Laga dina nedslagsmärken och gärna några till som andra har missat. Det är inte en önskan utan ett krav att du har med dig en riktig greenlagare när du spelar och tränar hos oss (en pegg är inte en riktig greenlagare)!

 2. Lägg tillbaka uppslagen torv på fairway när du spelar Arenabanan. Uppslagen torv på teeytor på Närspelsområdet krattar du ihop och lägger i en hög (lägg inte tillbaka!).

 3. Städa efter dig på Rangen när du tränat. Sönderslagna peggar etc. ska plockas ihop och slängas. Lägg tillbaka eventuella slagmattor som du flyttat på. 

Kom ihåg att visa hänsyn till våra banarbetare! De jobbar på anläggningen för att du som använder den ska ges så bra förutsättningar som är möjligt. Ibland medför det att din träning eller spel hindras temporärt. Det är något vi undviker i största möjligaste mån och beklagar att det uppstår vid enstaka tillfällen. Du som använder anläggningen får under inga omständigheter slå golfbollar som kan utsätta banpersonalen för risk. Vi anmäler alla incidenter till Svenska Golfförbundet oavsett om skada uppstår eller inte - du är personligen ansvarig för personalens (och andra spelares säkerhet) när du spelar eller tränar golf. När vi plockar bollar på Rangen är det inte tillåtet att slå bollar som riskerar att träffa maskiner eller personal som plockar bollarna. Vi plockar bollar när vi bedömer att det är mest lämpligt och ibland sammanfaller det med att just du har tänkt att träna på Rangen - vi beklagar detta och tackar för att du förstår vår situation.

Tack och hoppas du får en fantastisk dag på Halmstad Golfarena!

ÖPPET för spel just nu:

 • Arenabanan

 • Puttinggreenen

 • Chipgreenen

 • Närspelsområdet

 • Rangen Solsidan - grästee öppen

 • Övningsområde Havssidan

 • Rangen Havssidan - grästee öppen

 • Himalayas

Vecka 26

Efter lite nederbörd som avslutning på midsommarhelgen kommer våra spelytor att vara lite mjukare och grönare under inledningen av veckan. Om väderprognosen håller blir det varmt och torrt hela veckan och vi kommer att torka ut gräset lite för att få lite snabbare och hårdare greener och fairways. Utmanande golf - spännande och utvecklande!

Torsdag klipps Rangen och beräknas öppna för spel ca: 10.00.

Vecka 25

Vi klipper greener på banan som vanligt hela veckan, även på midsommarafton. Med det torra vädret blir det snabbt på samtliga spelytor. Med tidvis friska vindar betyder det nya utmaningar med bra rull på såväl greener som fairways. Anpassa spelet därefter så får du en härlig upplevelse som inte är helt vanlig i Sverige. Den här veckan planerar vi inte några direkta åtgärder som är spelpåverkande. V. 26 blir det lite mer jobb innan den mest aktiva golfmånaden tar vid. Samtliga ytor är i mycket bra skick - hjälp oss laga nedslagsmärken, lägg tillbaka torv och kratta efter dig i bunkrarna så håller vi det på den här nivån.

Notera att det är helt OK att slänga sina sönderslagna peggar i papperskorgarna. Gäller både på Rangen och Arenabanan.

Vecka 24

Normal banskötsel hela veckan. Inga förändringar i klipphöjder. Hög grästillväxt i början av veckan är att vänta efter regn och värme. Vi torkar ut samtliga spelytor något för att få bättre spelkvalitet och trevligare utseende på anläggningen. Våra högruffar börjar äntligen få den karaktär som vi vill ha: höga och gulnande gräs som vajar fint i vinden.

Vecka 23

Vi har nu hittat en lämplig klippfrekvens för den aktuella grästillväxten. Greener (Arenabanan, putt-och chippinggreenen) klipps måndag, onsdag, fredag och söndag. Övriga dagar är det vältning som gäller. Våra andra greener har en annan klippfrekvens beroende på hur de används och vilka egenskaper som vi vill att de ska ha. Närspelsgreenen klipps och vältas mer sällan för att den ska ha en "mjukare" karaktär till exempel. Just nu har vi en aktuell klipphöjd på greenerna som är 5,0 mm.

På tisdag kommer vi att stänga Rangen för klippning under förmiddagen. Vi klipper vår Range två till max tre gånger per år och just nu börjar det se ovårdat ut så det är dags att ge den en första klippning för året. Tack för att ni visar hänsyn och förståelse för att det kommer att vara stängt några timmar.

I övrigt så är det inga större åtgärder inplanerade - vi är nöjda med utseendet på anläggningen just nu och gillar verkligen att vår vajande svingelruff börjar komma upp ordentligt.

Vecka 22

Den här veckan planerar vi att dressa våra greener om vädret tillåter. Nu när gräset verkligen har kommit igång så är det ett bra läge att fylla på med ett tunt lager sand för att bibehålla rätt kvalitet på greenerna. Vi gissar att det inte kommer att märkas speciellt mycket eftersom vi lägger så lite och fin sand. Vi borstar även ut den ganska omgående för att den ska komma ner ordentligt mellan grässtråna.

Vi kan även rapportera att vår gräsodling bakom green 7 tar sig fint. Det gräset ska vi ha till puttinggreenen senare i höst när den ska få nytt gräs. Bytet av gräs gör vi för att få bort det ogräs som skapar en ojämn puttyta under delar av året. Det är helt enkelt för mycket ogräs i befintlig gräsyta för att vi ska kunna ta bort det mekaniskt och det finns inte heller något riktigt bra sätt att bekämpa bort det utan att riskera att allt gräs dör. Eftersom det finns få om ens någon som odlar vår grässort för försäljning i Sverige, så får vi helt enkelt odla upp några tusen kvadratmeter själva. Dessutom är det alltid bra att använda gräs som växt upp med samma förutsättningar som det som ska bytas ut. När bytet sker kommer vi att behöva hjälp av många händer för att det ska kunna ske snabbt och effektivt. Vi återkommer...

Vecka 21

Långhelg på G och med bättre (läs: varmare) väder på ingång så räknar vi med ökad spelfrekvens på banan. Inga större arbeten inplanerade i veckan. Möjligen bekämpning av ogräs i ruffarna om vädret tillåter (förutsätter i det närmaste vindstilla och uppehåll). 

Vi ber fortsatt om att alla hjälps åt med att laga sitt eget och helst något extra nedslagsmärke på greenerna. Vi räknar även med att förra veckans gödsling kommer att "kicka in" den här veckan och med det grönare och möjligen även lite långsammare greener. Torvor på fairway läggs tillbaka såklart.

Klipphöjder just nu:

Greener 5,5 mm

FW 13 mm

Tees 10 mm

Greenhastigheten i genomsnitt på anläggningen utom Himalayas och Närspelsgreenen ligger just nu på runt 9´ (stimpmeter). Förra helgen när vi klippte och välte puttinggreenen samma dag låg vi runt 11´, vilket är för snabbt i normalfallet (detta skedde i samband med önskemål från damlandslaget som var hos oss på träningsläger). Vi kommer att ligga runt 10´från och med om någon vecka och framåt över sommaren. Vi är dock mer angelägna om att ha bra rull snarare än snabb rull.

Vecka 20

Inga planerade banarbeten annat än ordinarie skötsel. Grenarna får lite mer gödsel och kan väntas bli lite frodigare om någon vecka. Vi strävar ju efter att hålla dem magra för att behålla linkskaraktären både utseendemässigt och spelmässigt. Det betyder att de inte är lika gröna som på många andra golfbanor utan ser ut som gräs gör i största allmänhet om man inte vattnar och gödslar med hög frekvens. Eller som en vis person sa vid ett tillfälle: "Vi behöver lära folk (golfare) att golf spelas på gräs och inte grön färg. På sommaren blir gräset lite brunare och det är helt naturligt." Något att fundera på kanske?

Våra fairways som gödslades för två veckor sedan ser mer ut som "grön färg" än sommartorra gräsytror just nu iallafall. Vi kommer att öka klippfrekvensen med start v.21. Mest för att rödsvingel skjuter stänglar i en rasande fart så här års. Ökad klippfrekvens med "groomers" på klippaggregaten skär av stänglarna och ger en mer apptitlig spelyta. Sen har grästillväxten verkligen tagit fart också.

Slutligen: lite värme skulle vara fint. Att sitta still på en klippare i iskall vind och några få plusgrader är definitivt inte en uppsida av jobbet som banarbetare...

Vecka 19

Grästillväxten har ökat i intensitet och därför kommer vi att anpassa klipp och vältfrekvenserna därefter. Vi sänker klipphöjden på FW till 13mm, men låter klipphöjden på greener vara fortsatt 5,8mm. Vi tycker att det rullar tillräckligt bra utan att vi behöver sänka klipphöjden ännu. Vi har dessutom införskaffat en ny greenklippare som gör jobbet än bättre än den tidigare.

 

Vi kommer under v.19 att stödså träningsytor som är uppslagna - grästee på Rangen, teeytor på Närspelsområdet och tees på Arenabanan. Det har inte varit någon större idé tidigare, men nu när det blir varmare så får vi gräsfröna att gro som vi vill.

Om vädret tillåter kommer vi att göra en ogräsbekämpning i våra ruffar under veckan. Om så sker kommer vi att meddela detta i anslutning till träningsytor och banan. Vi använder i stort sett inga bekämpningsmedel hos oss på Halmstad Golfarena och när vi gör det så är det väldigt sparsamt. Den torra sommaren 2018 och förra årets mer gynnsamma väderförhållanden har dock medfört att vi nu behöver hantera tillväxten av vissa ogräs. Om vi inte gör det får vi en tillväxt som kommer att kräva mer omfattande bekämpningar på sikt (eftersom ogräset självsår sig väldigt "effektivt") och det vill vi helst undvika. 

Vecka 18

Alla green- och fairwayytor  gödslade och uppvattnade (v.17), vilket gör att vi med förra veckans värme räknar med ökad grästillväxt framöver. Vi fortsätter med samma klippfrekvenser som tidigare, men ökar om behov finns. Vi får bra feedback på våra greener avseende både rull och hastighet, så vi ser ingen anledning att i dagsläget ändra vare sig klipphöjder (5,8mm) eller vältning (2-3ggr).

Vi noterar att dräneringsarbetet vi genomförde på Arenabanans hål 7 verkar fungera fint. Nu har det inte regnat något nämnvärt, men vi har testat att vattna upp ytan och ser bra resultat. Det tar några veckor innan gräset har växt ihop, men redan nu tycker vi att det ser bra ut för ett så omfattande ingrepp (och inte minst vad det skulle kunnat vara med en mer konventionell dräneringsmetod.

 

* Vi ber er fortsatt om att vara noga med att laga nedslagsmärken - vilket verkar vara svårt för vissa golfare.

* Kratta bunkrarna och lägg tillbaka krattorna uppställda mot kanten. Det blir bättre för medspelare och banarbetare så.

* På grästee (rangen sol- och havssidan) står man mellan avdelarna vid repet och en klubblängd bakom (det är glasklart på plats). Om vi ser utökad "kreativitet" där man ställer sig där det känns bra/bättre blir det omöjligt för oss att återställa och hålla den kvalitet som vi och ni vill ha på grästee. Bättring tack!

*Vi har i veckan också kommit på golfare som delar ut bollar från sina bollkort till kompisar utan att de betalar för sig. Det måste upphöra omedelbart. Vi betraktar det som stöld och kommer att agera därefter om beteendet fortsätter. 

Vecka 17

Inga större banarbeten inplanerade utöver ordinarie skötsel. Var noga med att reparera nedslagsmärken och återplacera uppslagen torv på fairway. Samtliga ytor i mycket bra skick för årstiden. Med värmen kommer vi nu börja jobba med vatten och gödsel för att få fart på grästillvätxten på greener och fairways. Vår dominerande grässort Rödsvingel är trögstartad på våren och får stå tillbaka lite, men nu är det alltså dags att jobba igång den.

Vecka 16

Inga banarbeten inplanerade utöver ordinarie skötsel. Var noga med att reparera nedslagsmärken och återplacera uppslagen torv på fairway. 

Vecka 15

Planerade banarbeten (utöver normal skötsel): luftning och dressing av alla tees på Arenabanan. Luftning och dressning Himalayas. Om arbeten går som planerat öppnar såväl grästee på banan som på Rangen till påskhelgen. Himalayas öppnar sannolikt också lagom till påsk. Därmed kommer alla gräsytor vara öppna.

Vecka 14

Bruna greener ett tag efter behandling mot mossa förra veckan. Slitsdränering av 7:ans fw under torsdag och fredag. Många maskiner på ytorna så var uppmärksamma. Greenklippning och vältning inplanerad under veckan - gräset växer dock minimalt efter en rad kalla nätter. Byte av bollar på Rangen under torsdagen.

Vecka 13

Klippning tees på Arenabanan och förberedelser för säsongsöppning - räkna med öppning om någon vecka (v.14-v.15). Tees ska luftas, dressad och stödsås innan de kan öppnas. Luftning och dressing av greener på Arenabanan fortgår. Minimal åverkan och påverkan på spelbarheten är marginell. Vi räknar med att vara färdigluftade torsdag och därefter vältas banan och träningsytor inför helgen. Vi räknar med mycket folk i helgen och två träningsläger på plats. Boka starttid på Arenabanan om du vill komma ut önskad tid. Räkna även med att det kan bli en del folk på Rangen. Bollbyte på Rangen planeras till v.14.

Vecka 12

Klippning greener Arenabanan - första för säsongen. Bra klippresultat och fin rull. Nya, lite "sommrigare" flaggplaceringar nu när vi ser att gräset börjar växa lite också. Klippning, luftning och dressing av chip-, putt- och närspelsgreenerna. Därefter vältning med bra resultat. Vi har testat en ny pinne till luftaren som gör små fina hål utan att det påverkar spelkvaliteten på greenerna - trevligt. Nu är de flesta spel- och träningsytorna öppna (ca: 10 000 m2 greenyta). Grästees på banan och rangen får vänta någon vecka till. 

Vecka 11

Tisdag: vältning alla greener.

Vecka 10

Onsdag: hålbyte på Arenabanan. Nedläggning av signalkabel på hål 4, vänligen håll uppsikt på våra banarbetare.

Vecka 9

Inga banarbeten inplanerade. Byte av hålplaceringar på Arenabanan om vädret tillåter. 

 

Vecka 6

Lättdressning av samtliga greener under tisdagen. En för årstiden tidig åtgärd. Vi räknar med att dressa ytterligare en gång innan slutet på mars och då i samband med luftning av alla greener. När vi dresser innan luftning får vi ner sanden på ett bra sätt i greenprofilen, vilket ger goda förutsättningar för vattnet att leta sig ner till gräsets rotsystem. Detta ger ett starkt och tåligt gräs på sikt.