top of page

AKTUELL GOLFSTATUS

Här uppdaterar vi löpande hur golfbana och golfträningsytor är öppna för spel och träning. Vid frost är alla "levande" grönytor stängda och öppnas när ansvarig banpersonal ger klartecken. Vid frost sätter vi en FROST-skylt på puttinggreen vilken syns i vår webbkamera. När frosten släpper tar vi bort skylten och då är det öppet för spel och träning på gräsytorna igen.

Har du frågor som du inte hittar svar på här?
Ring receptionen: 035 - 241 19 20

hål8_morgon2.jpg

ARENABANAN 9 HÅL

ÖPPEN

HalmstadGolfarena_230517_Golfträning-5507_Joakim Leihed (8).jpg

PUTTINGGREENEN

ÖPPEN

Träningshall_putting_golfträning_åretom_inomhus_värme_chip_halmstad_golfarena.jpg

GOLFHALLEN

(INOMHUS)

ÖPPEN

Golfarenan230714_grillkväll-9345_Foto Joakim Leihed (2).jpg

TOPTRACER RANGE

ÖPPEN

DJI_0135.jpg

NÄRSPELSOMRÅDET

ÖPPEN

IMG_0834.JPG

HIMALAYAS

ÄVENTYRSGOLF

ÖPPEN

230927_UtbildningGolfhall-05375.jpg

CHIPGREENEN

ÖPPEN

hål9_träningshall_kväll_2.jpg

RANGE HAVSSIDAN

ÖPPEN

hål5_morgon4_small.jpg

SVINGSTUDIO

(FÖR BOKNING)

ÖPPEN

Daglig skötsel

Daglig skötsel innebär greenklippning eller vältning, fairwayklippning och ruffklippning. På rangen klipps grästee 2-3 gånger per vecka beroende på gräsets tillväxttakt. Det samma gäller tees på banan och våra övningsområden. Om informationen inte har uppdaterats på ett tag så kan du som gäst utgå från att våra skötselrutiner fungerar enligt plan och att du erbjuds bäst möjliga förutsättningar efter rådande säsong.

För att förhållandena ska bli så bra som möjligt för dig och de som kommer efter dig är det viktigt att du respekterar och hjälper oss med följande:

Laga dina nedslagsmärken och gärna några till som andra har missat. Det är inte en önskan utan ett krav att du har med dig en riktig greenlagare när du spelar och tränar hos oss (en pegg är inte en riktig greenlagare)!

*

Lägg tillbaka uppslagen torv på fairway när du spelar Arenabanan. Uppslagen torv på teeytor på Närspelsområdet krattar du ihop och lägger i en hög (lägg inte tillbaka!).

*

Städa efter dig på Rangen när du tränat. Sönderslagna peggar etc. ska plockas ihop och slängas. Lägg tillbaka eventuella slagmattor som du flyttat på. 

Kom ihåg att visa hänsyn till våra banarbetare! De jobbar på anläggningen för att du som använder den ska ges så bra förutsättningar som är möjligt. Ibland medför det att din träning eller spel hindras temporärt. Det är något vi undviker i största möjligaste mån och beklagar att det uppstår vid enstaka tillfällen. Du som använder anläggningen får under inga omständigheter slå golfbollar som kan utsätta banpersonalen för risk. Vi anmäler alla incidenter till Svenska Golfförbundet oavsett om skada uppstår eller inte - du är personligen ansvarig för personalens (och andra spelares säkerhet) när du spelar eller tränar golf. När vi plockar bollar på Rangen är det inte tillåtet att slå bollar som riskerar att träffa maskiner eller personal som plockar bollarna. Vi plockar bollar när vi bedömer att det är mest lämpligt och ibland sammanfaller det med att just du har tänkt att träna på Rangen - vi beklagar detta och tackar för att du förstår vår situation.

Tack och hoppas du får en fantastisk dag på Halmstad Golfarena!

VINTER

Vi sköter banan med minskad frekvens avseende klippning, vältning, bunkerkrattning etc. Alla åtgärder genomförs med hänsyn till rådande vädersituation. Det innebär att banan under perioder inte kommer att kunna klippas eller vältas på grund av exempelvis kyla eller stora nederbördsmängder.

Sommargreener hålls öppna så länge det är möjligt. En förutsättning för fortsatt spel på sommargreener är att alla som nyttjar banan är noga med att laga eventuella nedslagsmärken etc. Greenerna är mycket känsliga för slitage under vintern och alltför stort slitage medför att banan kan komma att stängas.

Golfbilar eller andra fordon är ej tillåtna på Arenabanan eller några andra gräsytor vintertid.

bottom of page