Aktuell banstatus Halmstad Golfarena

Informationen nedan avser Arenabanan, våra träningssområden och Himalayas Äventyrsgolf. Informationen uppdaterats efter behov och när vi genomför skötselåtgärder som går utöver det som kan anses vara daglig skötsel. Daglig skötsel innebär greenklippning eller vältning, fairwayklippning och ruffklippning. På rangen klipps grästee 2-3 gånger per vecka beroende på gräsets tillväxttakt. Det samma gäller tees på banan och våra övningsområden. Om informationen inte har uppdaterats på ett tag så kan du som gäst utgå från att våra skötselrutiner fungerar enligt plan och att du erbjuds bäst möjliga förutsättningar efter rådande säsong.

För att förhållandena ska bli så bra som möjligt för dig och de som kommer efter dig är det viktigt att du respekterar och hjälper oss med följande:

 1. Laga dina nedslagsmärken och gärna några till som andra har missat. Det är inte en önskan utan ett krav att du har med dig en riktig greenlagare när du spelar och tränar hos oss (en pegg är inte en riktig greenlagare)!

 2. Lägg tillbaka uppslagen torv på fairway när du spelar Arenabanan. Uppslagen torv på teeytor på Närspelsområdet krattar du ihop och lägger i en hög (lägg inte tillbaka!).

 3. Städa efter dig på Rangen när du tränat. Sönderslagna peggar etc. ska plockas ihop och slängas. Lägg tillbaka eventuella slagmattor som du flyttat på. 

Kom ihåg att visa hänsyn till våra banarbetare! De jobbar på anläggningen för att du som använder den ska ges så bra förutsättningar som är möjligt. Ibland medför det att din träning eller spel hindras temporärt. Det är något vi undviker i största möjligaste mån och beklagar att det uppstår vid enstaka tillfällen. Du som använder anläggningen får under inga omständigheter slå golfbollar som kan utsätta banpersonalen för risk. Vi anmäler alla incidenter till Svenska Golfförbundet oavsett om skada uppstår eller inte - du är personligen ansvarig för personalens (och andra spelares säkerhet) när du spelar eller tränar golf. När vi plockar bollar på Rangen är det inte tillåtet att slå bollar som riskerar att träffa maskiner eller personal som plockar bollarna. Vi plockar bollar när vi bedömer att det är mest lämpligt och ibland sammanfaller det med att just du har tänkt att träna på Rangen - vi beklagar detta och tackar för att du förstår vår situation.

Tack och hoppas du får en fantastisk dag på Halmstad Golfarena!

ÖPPET för spel just nu:

 • Arenabanan (ej grästee)

 • Puttinggreenen

 • Chipgreenen

 • Närspelsområdet

 • Rangen Solsidan (ej grästee)

 

STÄNGT för spel just nu:

 • Rangen Havssidan

 • Övningsområde Havssidan

 • Himalayas

Vecka 13

Klippning tees på Arenabanan och förberedelser för säsongsöppning - räkna med öppning om någon vecka (v.14-v.15). Tees ska luftas, dressad och stödsås innan de kan öppnas. Luftning och dressing av greener på Arenabanan fortgår. Minimal åverkan och påverkan på spelbarheten är marginell. Vi räknar med att vara färdigluftade torsdag och därefter vältas banan och träningsytor inför helgen. Vi räknar med mycket folk i helgen och två träningsläger på plats. Boka starttid på Arenabanan om du vill komma ut önskad tid. Räkna även med att det kan bli en del folk på Rangen. Bollbyte på Rangen planeras till v.14.

Vecka 12

Klippning greener Arenabanan - första för säsongen. Bra klippresultat och fin rull. Nya, lite "sommrigare" flaggplaceringar nu när vi ser att gräset börjar växa lite också. Klippning, luftning och dressing av chip-, putt- och närspelsgreenerna. Därefter vältning med bra resultat. Vi har testat en ny pinne till luftaren som gör små fina hål utan att det påverkar spelkvaliteten på greenerna - trevligt. Nu är de flesta spel- och träningsytorna öppna (ca: 10 000 m2 greenyta). Grästees på banan och rangen får vänta någon vecka till. 

Vecka 11

Tisdag: vältning alla greener.

Vecka 10

Onsdag: hålbyte på Arenabanan. Nedläggning av signalkabel på hål 4, vänligen håll uppsikt på våra banarbetare.

Vecka 9

Inga banarbeten inplanerade. Byte av hålplaceringar på Arenabanan om vädret tillåter. 

 

Vecka 6

Lättdressning av samtliga greener under tisdagen. En för årstiden tidig åtgärd. Vi räknar med att dressa ytterligare en gång innan slutet på mars och då i samband med luftning av alla greener. När vi dresser innan luftning får vi ner sanden på ett bra sätt i greenprofilen, vilket ger goda förutsättningar för vattnet att leta sig ner till gräsets rotsystem. Detta ger ett starkt och tåligt gräs på sikt.