top of page

Halmstad Golfarena satsar på solenergi

Halmstad Golfarena tar nu ytterligare ett stort kliv i sitt hållbarhetsarbete och kommer att investera i en solenergianläggning. Målet är att på kort tid fasa ut beroendet av fossila bränslen och driva anläggningen på förnybar energi. Halmstad Golfarena kommer fortsätta arbetet att ställa om till eldriven maskinpark där elen inom kort kommer från egenproducerad solenergi.


”Att kontinuerligt utveckla Halmstad Golfarena i en långsiktigt hållbar riktning är självklart”, säger Lina Siljegård, VD.”Halmstad Golfarena är redan idag på många sätt i framkant som golfanläggning vad gäller hållbar skötsel och drift. Redan när Halmstad Golfarena byggdes fattades flera avgörande beslut för att minska klimatavtrycket och hushålla om ändliga resurser på ett ansvarsfullt sätt. Exempelvis bevattnas gräsytorna endast med uppsamlat vatten från egna dammar. Byggnaderna är energisnåla. Gräset är resurssnålt.”


Den nya solenergianläggningen planeras stå klar 2023.


”I första hand ska vi producera hållbar energi till Halmstad Golfarenas egna behov. När vi får överskott leder vi ut detta till elnätet så att fler kan öka andelen hållbar energi i sina verksamheter. Totalt sett kommer vår solenergipark att producera cirka 2 200 000 kWh. Efter att vi har tillgodosett vårt behov kommer det att återstå el till 90-100 stycken normalförbrukande villor”, berättar Martin Siljegård, Anläggningschef.


Investeringen i en solcellspark är dock inte den enda investeringen som planeras. Boendet planeras att fördubblas till 2023 genom tio nya uthyrningsstugor.


”Vår verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren och träningsytorna både inne och ute har utökats. Intresset är stort från andra golfklubbar runt om i Sverige som vill komma hit på träningsläger. Då behöver vi fler bäddar för att ta emot flera större grupper samtidigt”, säger Lina.


Läs mer om hållbarhetsarbetet på Halmstad Golfarena: golfarenan.se/omgolfarenan


Kontakt

Lina Siljegård, VD

E-post: lina@golfarenan.se


Martin Siljegård, Anläggningschef

E-post: martin@golfarenan.se


Önskar ni boka en föredragning med guidad rundtur för att höra mer om Golfarenans hållbarhetsarbete? Skicka ett mail till boka@golfarenan.se så återkommer vi!


260 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page