top of page

Skärpta restriktioner angående COVID-19

Först och främst – all träning på Halmstad Golfarena sker efter egna kloka och genomtänkta beslut. Träning med sjukdomssymptom är aldrig bra och i synnerhet inte nu i dessa tider. Träning är livsviktigt, men den får ju inte heller ta livet av oss...

Vi kommer att göra ytterligare anpassningar i verksamheten för att hjälpa dig ta rätt beslut och förhoppningsvis kommer du, som vi, att känna dig trygg i att Halmstad Golfarena är väl genomtänkt ur ett smittspridningsperspektiv.

Gruppträningspass

Vi kommer fortsätta köra dessa, men minska ner gruppstorlekarna och företrädesvis bedriva passen utomhus när det är möjligt. När vi kör inomhus är det i den stora träningshallen där alla kan hålla säkert avstånd även i träningssituationer. Några enstaka pass kommer att köras i gymmet, men då med begränsade gruppstorlekar. Våra gruppledare kommer att utforma passen för att minimera smittspridningsrisker, men du som deltagare har ett stort medansvar.

Passen kommer att kortas ner med fem minuter i varje ända för att ni inte ska behöva möta de som kört pass före er, samt de som kommer efter. Ni kommer även att behöva använda olika entréer till och från passen för att inte gymmet och entrélobbyn ska bli trånga ytor.

Gymmet

Vi inför bokningssystem (”Gymsystem”) med bokningsbara tider för att säkerställa/begränsa antalet närvarande i gymmet. Du kan bara träna om du har en bokad tid. Om du befinner dig i gymmet och det är en fullbokad tid, eller en tid som är avsedd för en specifik grupp (där du inte ingår) så kommer du behöva lämna lokalen. Du som tränar har ett stort ansvar mot andra personer som vistas i lokalen. Du kan inte bestämma när någon annan ska känna sig bekväm med det avstånd du håller till dem – för en dialog och visa respekt till varandra så kommer allt fungera fint och vi kan träna vidare på ett tryggt sätt. Torka av utrustningen noga både innan och efter att du använt den.

Du som inte använt ”Gymsystem” tidigare och känner dig osäker får såklart hjälp av oss. Kontakta receptionen så hjälper vi dig att komma igång.

Bastu och bad

Är stängda tills vidare.

Omklädning

Vi ber er att byta om och duscha hemma i största möjliga mån för att undvika möjliga kontakter. Om du inte har den möjligheten är det viktigt att du håller ordentligt avstånd och tänker noga på din hygien (exempelvis så kan du inte sitta på bänkarna utan kläder etc.).

Vi vädjar till personer som känner sig sjuka eller uppvisar symtom som passar in på coronaviruset att inte träna och avstå besök på Halmstad Golfarena. Man ska stanna hemma minst två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träning ska man gå hem direkt.

Vi inser att alla inte kommer att läsa de här nyheterna, men det är allas ansvar att hålla sig uppdaterade om aktuell information. Den kan också ändras fortlöpande. Vi skickar ut information mailledes och uppdaterar hemsidan. Fråga också receptionen om det skulle uppstå tveksamheter.

Vår absoluta ambition är att fortsätta driva verksamheten så att alla som vill ska kunna vistas hos oss på ett tryggt och säkert sätt. Det är fullt möjligt tillsammans med er, så tack för ert tålamod och förståelse när situationen utanför är svårhanterlig.

Som sagt: Träning är livsviktigt, men den får ju inte heller ta livet av oss...

1 126 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page