top of page

BOKNINGSREGLER FÖR MÖTEN OCH ARRANGEMANG PÅ HALMSTAD GOLFARENA 

Halmstad Golfarena följer Visitas Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang om inte annat anges i villkoren här nedanför eller om speciell överenskommelse har träffats vid bokning eller annat avtal upprättats. 

Förskott och betalning 

Bokningsbeloppet faktureras efter avslutat arrangemang. Betalningsvillkor 10 dagar. 

 

I de fall bokningsbeloppet överstiger 30 000 SEK exklusive moms ska ett förskott på 20% av bekräftat belopp betalas. Förskottet faller till betalning inom 10 dagar från fakturans datum. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande och Halmstad Golfarena har rätt att stryka bokningen. Återstående bokningsbelopp faktureras efter avslutat arrangemang.  

 

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligt och räknas från och med den kalenderdag avbokningen inkommit till Halmstad Golfarena och till arrangemangets första dag. 

Vid avbokning senare än 30 dagar före bokat arrangemang debiteras 50% av värdet på beställningen. Vid avbokning senare än 14 dagar före bokat arrangemang debiteras 100% av värdet på beställningen.  

Ersättningsskyldigheten vid avbokning kan jämkas, med hänsyn till om företaget kunnat sälja det som avbeställts till annan beställare och med beaktande av företagets kostnader.   

Ändring av deltagarantal  
Ändring av antal personer skall ske senast 5 arbetsdagar före ankomstdag. Minskar deltagarantalet så att bokningsvärdet förändras max 10% sker ingen debitering. Vid större förändring av bokningsvärdet debiteras förändringen av bokningsvärdet enligt avbokningsreglerna ovanför.

Särskilda önskemål 

Vid mindre arrangemang ska särskilda önskemål om möblering och eventuella allergier meddelas senast 5 arbetsdagar före ankomstdag.  

 

Vid större arrangemang ska särskilda önskemål om möblering och eventuella allergier meddelas senast tre veckor före ankomstdag.

ÖVRIG INFORMATION OCH VILLKOR 

Halmstad Golfarena:

  • erbjuder fri parkering. 

  • är rökfri anläggning. 

  • har begränsningar gällande möjlighet att ta emot pälsdjur.

Behandling av personuppgifter 

Halmstad Golfarena kommer vara det som kallas ”Personuppgiftsansvarig” av de personuppgifter du ger oss. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är av icke känslig karaktär.  

Vi behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att ge dig rätt och adekvat information i samband med bokning av någon av våra tjänster. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla tjänsterna till dig. 

Enligt svensk bokföringslag är vi skyldiga att behålla grundläggande personuppgifter som sker vi bokning (namn, adress, kontaktuppgifter) i minst 7 år. Därefter kommer uppgifterna raderas eller anonymiseras om inget annat avtal ingåtts. De personuppgifter vi använder, efter ditt godkännande, för marknadsföring kommer att sparas hos oss tills du meddelar att du inte längre vill ha denna typen av e-post. 

Vi vill gärna spara ditt namn och din e-postadress för att informera dig om våra framtida erbjudanden och liknande. Denna information kommer aldrig säljas vidare eller delas med tredje part som inte är en av våra samarbetspartner där dina uppgifter är skyddade. Du kan när som helst avbryta prenumerationen via e-post (boka@golfarenan.se) eller via avregistreringslänken som finns i all e-postkommunikation. 

Om du vid något tillfälle tror att den information vi behandlar på dig är inkorrekt ber vi dig att vända dig till oss för att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Kontakta oss på boka@golfarenan.se så kommer vi att undersöka frågan och vidta önskade åtgärder. 

bottom of page