GOLF

Vi håller spåret fortsatt öppet - 1,2km elbelyst skidspår - trots varmväder. Händer inget oförutsett ska det vara möjligt att köra vidare med bra kvalitet veckan ut. Kanske längre.

Uppdaterade skidrapporter på:

www.skidspar.se

AKTUELLT

BOENDE

TRÄNING 

KONFERENS

CAFÈ & MAT

SKIDOR

VL_Off_VCenter.png