top of page

Vår städ- och tvättservice för dig som bor i golfhus på Halmstad Golfarena

Information about roomservice in English further down.

Först, det finns en poäng med att inte tvätta lakan och handdukar alltför ofta, för då slits de mindre och håller längre. Dessutom går det åt mindre energi, vatten och tvättmedel. När du bor flera nätter hos oss är det en bra idé att göra som hemma och använda handdukarna och lakanen mer än en gång. Trots allt kan behov variera beroende på väder och annat. Därför erbjuder vi er följande städ- och tvättservice.

För dig som bor i våra golfhus erbjuder vi följande service

 

Perioden 6 juli - 6 aug 2023

Nya handdukar och lakan

På måndagar, onsdagar och fredagar kl.10.00-10.30 har vi personal vid vårt servicehus bredvid den nedre parkeringen och intill golfhus 201. Lämna in dina använda handdukar och du får nya kostnadsfritt. Önskar du samtidigt byta dina lakan går detta bra för 50 kr/bädd. Du lämnar då dina använda lakan i vårt servicehus till vår personal och får nya att bädda din säng med.

Vid veckohyra

Ett tillfälle för mellanstädning av golfhuset ingår vid veckohyra. Detta är en enklare städning som sker på onsdagar eller lördagar beroende på er incheckningsdag. När vi mellanstädar byter vi även handdukar och lägger ut nya lakanset så att ni kan bädda nytt om ni önskar.

 

Köpa till mellanstädning

Det går bra att köpa mellanstädning utöver det som ingår. Detta kostar 250 kr per gång och du meddelar receptionen detta senast dagen före.

Under övrig tid på året kontaktar ni oss i receptionen när ni önskar få handdukar eller lakan utbytta. Kostnadsfritt byte av handdukar varannan dag. Byte av lakan kostar 50 kr/bädd. Vid veckohyra ingår ett byte vid ett mellanstäd.

 

Tvätta på egen hand

Vid vår övre parkering bakom stuga 302 har vi ett servicehus för dig som gäst hos oss. Här finns tvättmaskin och torktumlare. Du bokar tvättid och köper polletter i receptionen.

Städning vid utcheck

Ni har själva ett ansvar att lämna golfhuset enligt vår checklista för utcheck. Notera att om ni inte följer våra utcheckningsrutiner blir ni ersättningsskyldig för det extra städarbete som detta medför oss. Vi debiterar er minst 500 kr.

ENGLISH

We offer following service when you stay in our golf house

 

From 6 July to  6 August 2023

New towels and sheets

On Mondays, Wednesdays and Fridays at 10.00-10.30 we have staff at our service building next to the lower parking lot and next to golf house 201. Hand in your used towels and you will receive new ones free of charge. If you wish to change your sheets at the same time, this is fine for SEK 50/bed. You then leave your used sheets in our service house to our staff and get new ones to make your bed with.

Weekly rent

One intermediate cleaning of the golf house is included in the weekly rent. This is a simpler cleaning that takes place on Wednesdays or Saturdays depending on your check-in day. When we do intermediate cleaning, we also change towels and put out new sheets if you would like to change.

Extra cleaning

It is fine to buy intermediate cleaning in addition to what is included. This costs SEK 250 per time and you notify the reception of this at the latest the day before. ​

 

During other times of the year, you contact us at the reception when you wish to have towels or sheets changed. Free change of towels every other day. Changing the sheets costs SEK 50/bed. Weekly rent includes change at the intermediate cleaning.

Wash on your own

At our upper parking lot behind cabin 302, we have a service house for you as our guest. There is a washing machine and dryer here. You book laundry time and buy tokens at the reception.

Cleaning upon check-out

You are responsible for leaving the golf house according to our check-out checklist. Please note that if you do not follow our check-out procedures, you will be liable for compensation for the extra cleaning work this entails. We charge you at least SEK 500.

bottom of page