top of page

Nu blir Golfarenan självförsörjande på el

Nu tar Golfarenan ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete när vi i dagarna ansluter vår solcellspark till elnätet. Detta betyder till och med att Golfarenan kommer att bidra positivt till Sveriges energisystem genom ökad närproducerad el som räcker till fler än oss. Martin Siljegård är ägare och anläggningschef på Golfarenan och har drivit projektet från start. Han förklarar;

Totalt sett kommer vår solcellspark att producera ca 2 200 000 kWh per år. Efter att vi har tillgodosett vårt behov kommer det att återstå el till 90-100 stycken normalförbrukande villor.

Golfarenans ledord från start har varit att vara nytänkande och att ligga i framkant. Redan vid grundandet av Golfarenan togs avgörande beslut för att skapa en hållbar anläggning. Tre exempel på detta är;

  1. Omfattande investeringar gjordes för att skapa en avancerad lösning för att tillvarata vatten i området. Detta har medfört att anläggningen idag är helt självförsörjande på det vatten som behövs för bevattning av alla grönytor.

  2. Den grässort som valdes på Golfarenans golfytor är extremt resurssnål avseende gödning och vatten. Det medför bland annat en mycket miljövänlig och resurssnål skötsel.

  3. Samtliga byggnader har konstruerats för att vara effektiva och energisnåla i drift. Ett synsätt och en strategi som har varit genomgående vid all nybyggnation och vidareutveckling av anläggningen.

Golfarenan som klimatsmart anläggning tar nu nästa kliv. Genom solcellsparkssatsningen blir anläggningen helt självförsörjande på el.

Att säkra hållbar eltillförsel möjliggör också det pågående arbetet att fasa ut vårt beroende av fossila bränslen. Vi byter successivt ut vår maskinpark till eldrift.

Golfarenan tillhör toppskiktet när det kommer till att vara en hållbar golf- och besöksanläggning. Det är vi stolta över!

Vårt mål är att Halmstad Golfarena ska skapa en positiv miljö för många med så små negativa klimatavtryck som möjligt.

Vill du veta mer?

Martin Siljegård486 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page