Medarbetare som mår bra presterar bättre!

Vi på Halmstad Golfarena vill stötta dig som chef på resan mot friska och starka medarbetare som mår bra och känner motivation och ork att bidra till uppsatta mål på arbetsplatsen. Vi kan stötta dig utifrån två perspektiv;

  1. att du utövar ett hälsofrämjande ledarskap som skapar förutsättningar för positiv kultur och en välfungerande grupp

  2. att motivera och inspirera varje medarbetare att leva en aktiv och hälsosam livsstil

Det är nu dags att anmäla dig till vårt ledarskapsprogram 2022/2023 som fokuserar på den första punkten. Välkommen!

Gruppträning utomhus_Oliver tumme upp_edited.jpg
Sven-Erik Viskari_liggande.jpg

Jag har genom åren frågat medarbetare i ett hundratal arbetsgrupper och team vad dom ”skulle vilja se i en verksamhet för att tänka tanken – det här är ett bra team, här skulle jag kunna tänka mig att vara medarbetare!"

 

Jag har ännu inte träffat en grupp som inte vet hur det borde vara! Vi vet intuitivt hur det borde vara när det gäller uppgifter, samspel och kommunikation. Trots att vi alla vet, så är det uppenbarligen inte så enkelt att få till det samspel vi önskar.

 

Som chef/ledare är din strävan förstås att bygga högpresterande team som tillsammans jobbar effektivt för att nå företagets mål. Detta är fokus i vår utbildning!

 

Sven-Erik Viskari

Utbildningsprogram: Hälsofrämjande ledarskap

För chefer som leder medarbetare

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, nybliven eller med några års erfarenhet. Programmet utgår ifrån systemorienterad teori och metod. Med utgångspunkt i relevant teori får du som deltagare träna och prova ”verktyg” för ett utvecklande ledarskap. 

 

Innehåll

  • Funktionellt rolltagande 

  • Utvecklande kommunikation

  • Gruppers fasutveckling och hur det påverkar ledarskap 

  • Grupprocesser/gruppdynamik 

 

Vid kursslut är målet att varje deltagare har en egen personlig ledarutvecklingsplan.

Datum

11 november - heldag

9 december - halvdag (start med gemensam lunch)

20 januari - halvdag (start med gemensam lunch)

Plats

I naturskön och inspirerande miljö på Halmstad Golfarena i Ringenäs. 

Utbildningsledare

Sven-Erik Viskari, Leg. psykolog & Senior Organisationskonsult. ”Licensed Systems-Centered® Practitioner

Pris för hela programmet

5 800 kr/person exklusive moms

Max 18 deltagare och för att starta programmet är minimiantalet 9 deltagare för att säkerställa att programmet ger förutsättningar för att skapa en utvecklande lärmiljö. 

SCT® and Systems-Centered® are registered trademarks of the Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., a non-profit organization.